In het privacy-reglement wordt omschreven hoe we met uw persoonsgegevens om gaan.