Klachten

Als u niet tevreden over mij bent, is het raadzaam hierover eerst samen te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen met mij niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling LVVP.

 

Klachtenfolder Neuron Psychologie
PDF – 17,3 KB 52 downloads