Aanmelding en erna

  • Aanmelden kan door het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in vullen. U krijgt direct een  bevestigingsmail. Lees deze mail goed, want er staan instructies in voor de stappen die u dient te ondernemen, voordat de intake-consulten plaats kunnen vinden.
  • Er wordt gestart met een verplichte pre-intake: binnen een beveiligde omgeving (GGZ Portal) zet ik 2 vragenlijsten voor u klaar met het verzoek deze in te vullen. 
  • Ik vraag u om een verwijzing van een huisarts of medisch specialist waar op staat "verwijzing voor behandeling binnen de basis-GGZ in verband met het vermoeden van een DSM 5-stoornis". Deze verwijzing kan digitaal via Zorgdomein naar Neuron psychologie in Zeist verstuurd worden (zichtbaar op Zorgdomein binnen een straal van 30 km), of u kunt deze zelf inscannen en uploaden in uw GGZ Portal.
  • De online behandeling start met twee intake-consulten. Let op: deze intake is niet gratis.
  • Indien u en ik besluiten om over te gaan tot behandeling van uw problematiek, start op dit moment mijn behandelverantwoordelijkheid. Tot dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij uw verwijzer en dient u daar te overleggen over uw problematiek.
  • Alle consulten vinden plaats via beeldbellen op het goed beveiligde platform Jitsi. U krijgt vanuit uw dossier een link waarmee u direct in het gesprek komt.