home » post-commotioneel syndroom

PCS: innovatieve behandeling na een hersenschudding.

Deze kortdurende behandeling (ongeveer 10 online sessies) is specifiek gericht op herstel bij post-commotioneel syndroom (PCS) en vooralsnog niet op vormen van NAH waar hersenletsel zichtbaar is op een hersenscan. De behandeling richt zich op het begrijpen waardoor de klachten in stand blijven en het aanleren van handvatten voor herstel. De behandeling blijkt goed aan te slaan bij o.a. prikkelgevoeligheid, cognitieve problemen, verminderde mentale belastbaarheid en spanningsreacties door PCS. De behandeling sluit goed aan op de intensieve behandeling van Cognitive FX in Utah, waardoor het ook als vervolgbehandeling ingezet kan worden bij mensen met PCS.

Wanneer problemen met het vestibulaire systeem (bv. forse duizeligheid) en het visuele systeem op de voorgrond staan, adviseer ik u  om zich eerst te laten behandelen door daarin gespecialiseerde medisch specialisten (bv. een optometrist,  chiropractor/osteopaat). 

 

De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding en hoe zich dat heeft ontwikkeld tot PCS.
  2. Het verminderen van prikkelgevoeligheid, door het brein systematisch en rustig te trainen op prikkels.
  3. Het leren systematisch vergroten van de mentale belastbaarheid door training/activatie van de netwerken.
  4. Het verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam.
  5. Het bewust worden / aanpakken van psychologische factoren die niet helpend zijn (bijvoorbeeld begrenzing, angst, somberheid, nare gebeurtenissen, etc). En het kijken naar de eventuele 'psychologische betekenis' van de huidige problematiek.

 

Deze behandeling wordt (geheel of ten dele) vergoed vanuit de basisverzekering (zie 'tarieven/vergoeding'). Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts, waar letterlijk op staat: 'verwijzing voor behandeling binnen de Basis-GGZ ivm een somatische symptoomstoornis'. 

De betekenis van een 'somatische symptoomstoornis': iemand heeft ernstige lichamelijke klachten welke maar niet over gaan en die zijn of haar leven (gedachtes, gevoelens, gedrag) beheersen.

 

Relevante recente literatuur voor geïnteresseerden: