PCS: behandeling na een hersenschudding.

Deze kortdurende behandeling (2 intake-consulten en meestal ongeveer 10 online consulten) richt zich op het begrijpen waardoor de klachten na licht traumatisch hersenletsel in stand blijven en op het aanleren van handvatten voor herstel. De behandeling blijkt goed aan te slaan bij o.a. prikkelgevoeligheid, cognitieve problemen, verminderde mentale belastbaarheid en spanningsreacties.

De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding en hoe zich dat in samenhang met andere factoren heeft ontwikkeld tot PCS.
  2. Verminderen van klachten zoals prikkelgevoeligheid en vergroten van de belastbaarheid, door het brein systematisch en rustig te trainen op prikkels.
  3. Verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam.
  4. Bewust worden van onderliggende psychologische factoren: emoties en karaktertrekken. We kijken naar de 'psychologische betekenis' van de huidige problematiek: waarom heeft uw lichaam u stil gezet en wat kunt u zelf anders gaan doen om dat te veranderen?

 

Deze kortdurende behandeling wordt (geheel of ten dele) vergoed vanuit de basisverzekering (zie 'tarieven/vergoeding'). Er is een verwijzing nodig van een huisarts/medisch specialist, waar letterlijk op staat: 'verwijzing voor behandeling binnen de Basis-GGZ i.v.m. een somatische symptoomstoornis'. Let op: bij Aevitae (Eucare) moet u vooraf toestemming vragen voor deze behandeling.

De betekenis van een 'somatische symptoomstoornis': iemand heeft ernstige lichamelijke klachten welke niet over gaan en die zijn of haar leven (gedachtes, gevoelens, gedrag) beheersen.

 

Relevante recente literatuur voor geïnteresseerden: