Behandeling post-COVID-syndroom

Er is een groep mensen die na een COVID-besmetting niet ernstig ziek is geworden, maar na milde klachten helaas wel zeer langdurige en invaliderende klachten heeft ontwikkeld die doen denken aan verstoorde hersenfuncties. Dit wordt long-COVID of 'post-COVID syndroom' genoemd. Vanuit wetenschappelijke inzichten vanuit de neuropsychologie en revalidatie, lijkt het er op deze groep geholpen kan worden met een kortdurende behandeling, gericht op het verbeteren van de mentale belastbaarheid, door het gedragsmatig beïnvloeden van het stress-systeem/autonoom zenuwstelsel. Neuron hersenletselpraktijk biedt deze behandeling aan bij post-COVID syndroom cliënten. 

 

De kortdurende behandeling (maximaal 10 online sessies) is gericht op het verbeteren van breinfuncties waaronder mentale vermoeidheid, verstoorde cognitieve functies (bv. in aandacht, geheugen, woordvinding), 'brainfog' en prikkelgevoeligheid. U leert gedragsmatige handvatten welke de problematiek lijken te verbeteren. Doel is dat u na afloop van deze behandeling zelf vaardig bent in het toepassen van de handvatten en u hier zelfstandig mee verder kunt.

 

De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in het lichaam en het brein bij COVID en hoe zich dat waarschijnlijk heeft kunnen ontwikkelen tot post-COVID syndroom (rol van stress systeem/autonoom zenuwstelsel, immuunsysteem en factoren die daar op van invloed zijn).
  2. Het verminderen van prikkelgevoeligheid, door het brein systematisch en rustig te trainen op prikkels.
  3. Het trachten systematisch vergroten van de mentale belastbaarheid door training/activatie van de brein netwerken.
  4. Het verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam.
  5. Het bewust worden / aanpakken van psychologische factoren die niet helpend zijn (bijvoorbeeld begrenzing, angst, somberheid, nare gebeurtenissen, etc). 


Deze behandeling wordt (geheel of ten dele) vergoed vanuit de basisverzekering (zie 'tarieven/vergoeding'). Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts, waar letterlijk op staat: 'verwijzing voor behandeling binnen de Basis-GGZ ivm een somatische symptoomstoornis'.

De betekenis van een 'somatische symptoomstoornis': iemand heeft ernstige lichamelijke klachten welke maar niet over gaan en die zijn of haar leven (gedachtes, gevoelens, gedrag) beheersen.

Onderstaande youtube video 'Herstel na Corona' van het Longfonds geeft goede informatie over het post-COVID syndroom en de behandeling daarvan.