home » Privacy-verklaring

Verstrekking van gegevens aan NZA en zorgverzekeraar & privacy-verklaring

 

Uw behandelaar is wettelijk verplicht om gepseudonimiseerde gegevens die betrekking hebben op de diagnose, zorgvraagtypering en de vragenlijst waarop de zorgvraagtypering gebaseerd is (HONOS+/zorgvraagtyperingstool) te delen met de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Uw behandelaar is ook verplicht om op de factuur voor uw zorgverzekering uw behandeldiagnose en zorgvraagtypering te vermelden.

Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u de zogenaamde PRIVACY-VERKLARING invullen en ondertekenen. Deze privacy-verklaring zet u in uw behandeldossier onder documenten en stuurt u bij de declaratie van uw eerste factuur op naar uw zorgverzekeraar. Op deze wijze kan uw behandelaar rechtmatig af zien van het verstrekken van deze gegevens.

 

Bovenstaande vormt een onderdeel van het gehele privacy-reglement (AVG)