home » werkwijze

Opbouw van de behandeling

 • Aanmelden kan door het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in vullen. 
 • U krijgt direct een bevestigingsmail van neuron@ggzportal.nl met verdere instructies. Kijkt u in uw spambox als u deze niet ziet? Daarna volgt een mail met een link om toegang te krijgen tot de goed beveiligde omgeving van GGZ Portal. Daar staan twee vragenlijsten klaar, om meer informatie te krijgen over u en uw klachten. Deze gratis screening is nodig om beter te kunnen beoordelen of ik u kan en mag behandelen. Indien nodig wijs ik u op beter passende zorg.
 • Voordat de intake-consulten plaats kunnen vinden, is een verwijzing nodig van een medisch specialist waar op staat "verwijzing voor behandeling binnen de basis-GGZ in verband met het vermoeden van een DSM 5- stoornis". Deze verwijzing kan digitaal via Zorgdomein naar Neuron psychologie in Zeist verstuurd worden, of u kunt deze zelf inscannen en uploaden in uw GGZ Portal.
 • De online behandeling start met twee intake-consulten. Let op: dit is niet gratis  (zie tarieven/vergoeding)! De intake zal uitmonden in een kort behandelplan óf in een advies voor beter passende hulp elders. Het eerste intake-consult is er op gericht om uw hulpvraag goed helder te krijgen. In het tweede intake-consult vullen we samen de HONOS+-vragenlijst in, welke leidt tot de zorgvraagtypering. Het invullen hiervan is verplicht gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij zullen ook de privacy-verklaring bespreken: de mogelijkheden om te voorkomen dat ik bepaalde gegeven moet delen. 
 • De consulten vinden plaats via beeldbellen op het goed beveiligde platform Jitsi. U hoeft hiervoor op uw computer geen app te installeren, maar op een mobiel device dient u de gratis Jitsi app te installeren. U krijgt vanuit uw dossier een link waarmee u direct in (de wachtkamer van) het gesprek komt. Jitsi werkt op de laatste versie van browser Chrome.
 • Als u dat wenst zijn naasten uit uw omgeving zeer welkom bij uw behandeling.

Aangeboden behandelmethoden

 • psycho-educatie: voorlichting en advies met betrekking tot de psychische klachten en aandoening
 • cognitieve gedragstherapie
 • training van de netwerken van het brein om minder prikkelgevoelig en cognitief meer belastbaar te worden
 • traumabehandeling, o.a. online EMDR. Voor uitleg met een filmpje klik hier
 • oplossingsgerichte therapie