wachtlijst: ongeveer 2 maanden. Alle consulten vinden online plaats via beeldbellen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

aanmeldingsprocedure:

 • U meldt zich aan door het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in te vullen. U krijgt direct een bevestigingsmail met instructies: check eventueel uw spamfilter;
 • U legt toegang tot uw beveiligde dossier;
 • U vult 2 vragenlijsten in en plaatst deze in uw dossier;
 • U plaatst de verwijzing in uw dossier;
 • Na afronding van deze acties staat u op de wachtlijst.

Het online traject start met twee intake-consulten. Indien u en ik behandeling bij Neuron psychologie zinvol vinden, start deze direct na de intake. Op dit punt start mijn behandelverantwoordelijkheid.

 

verwijsbrief: er is een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist waar op staat "verwijzing voor behandeling binnen de basis-GGZ in verband met het vermoeden van een DSM 5-stoornis".

Deze verwijzing kan digitaal via Zorgdomein naar Neuron psychologie in Zeist verstuurd worden (zichtbaar op Zorgdomein binnen een straal van 30 km). U kunt deze ook zelf inscannen en uploaden in uw GGZ Portal. Of doormailen naar info@neuronpsychologie.nl

 

verklaringen voor andere partijen

Om de behandeling centraal te kunnen blijven stellen en belangenverstrengeling te voorkomen, werk ik niet mee aan het opstellen van verklaringen of rapportages waar een juridisch belang mee gemoeid is (o.a. letselschade procedures of verzekeringsgeneeskundige zaken, UWV, etc.) - ook niet met uw toestemming. U kunt wel op eigen verantwoordelijkheid zelf documenten uit uw dossier ter beschikking stellen aan derden.

kwaliteitszaken

Neuron psychologie voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet:

 • Ik ben regiebehandelaar (GZ-psycholoog) met BIG-registratie (19913796125). 
 • Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 3.0: GGZ Kwaliteitsstatuut.
 • Neuron psychologie voldoet aan alle eisen die vanuit de  wet gesteld worden.
 • Aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.
 • Lidmaatschap van beroepsvereniging LVVP, NALK en vriend van stichting Emovere.
 • Waardering door cliënten al vele jaren minimaal een 9,5 op Zorgkaartnederland.nl

opleiding en ervaring

Lid Raad van Advies GetaHead (2022 - heden)

Neuron psychologie: GZ-psycholoog en neuropsycholoog (2019 - heden)

Praktijk Hulp bij Hersenletsel Jenny Palm: GZ-psycholoog en neuropsycholoog (2015 - 2018) 

Docent Bachelor Medische Hulpverlening HU (2011 - 2019)

GGZ Altrecht: neuropsycholoog, diagnostiek en opleiding tot GZ-psycholoog (2005-2010)

Vesalius, centrum voor neuropsychiatrie: neuropsycholoog (2002 - 2004)

Universiteit Maastricht: gepromoveerd binnen de neuropsychologie (1998-2002)

GGZ Vijverdal te Maastricht: neuropsycholoog (1998-2002)

Universiteit Utrecht:  Neuropsychologie/Cognitieve Functiestoornissen (afgerond 1997)

privacy-verklaring

Om uw privacy maximaal veilig te stellen kunt u deze privacy-verklaring invullen, ondertekenen en uploaden in uw dossier. Meer informatie vindt u in deze informatiefolder van de NZA.

algemene voorwaarden