Behandeling van aanhoudende klachten na een hersenschudding (post-commotioneel syndroom / PCS)

Deze kortdurende behandeling (2 intake-consulten en ongeveer 12 online consulten) richt zich op het begrijpen waardoor de klachten na licht traumatisch hersenletsel in stand blijven én op het aanleren van handvatten voor herstel. PCS is een vorm van wat ook wel 'body-mind syndroom' wordt  genoemd. De behandeling richt zich op de interactie tussen het brein, de geest/mind en de fysiologie van het lichaam. De behandeling blijkt goed aan te slaan bij o.a. prikkelgevoeligheid, cognitieve problemen, verminderde mentale belastbaarheid en spanningsreacties.

De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding en hoe zich dat in samenhang met andere factoren heeft ontwikkeld tot PCS. 
  2. Verminderen van klachten zoals prikkelgevoeligheid en herstel van activiteiten, door het brein systematisch en rustig te trainen op prikkels en activiteiten.
  3. Verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam.
  4. Bewust worden van onderliggende psychologische factoren: omgaan met emoties, karaktertrekken en gewoontes. We kijken naar de 'psychologische betekenis' van de huidige problematiek: waarom heeft uw lichaam u stil gezet en wat kunt u zelf anders gaan doen om dat te veranderen?

vergoeding behandeling PCS

Deze kortdurende behandeling wordt (geheel of ten dele) vergoed vanuit de basisverzekering (zie 'tarieven/vergoeding').

Er is een verwijzing nodig van een huisarts/medisch specialist, waar letterlijk op staat: 'verwijzing voor behandeling binnen de Basis-GGZ i.v.m. een somatische symptoomstoornis'.

Bij sommige verzekeraars is vooraf ook toestemming/een machtiging nodig: check dit bij uw verzekeraar!

NB: de betekenis van een 'somatische symptoomstoornis': iemand heeft ernstige lichamelijke klachten welke niet over gaan en die zijn of haar leven (gedachten, gevoelens, gedrag) beheersen.

Relevante recente wetenschappelijke literatuur voor geïnteresseerden: