Psychologische behandeling van aanhoudende klachten na een hersenschudding (post-commotioneel syndroom / PCS)

Deze kortdurende psychologische behandeling (2 intake-consulten en 10 online consulten) richt zich op het begrijpen waardoor de klachten na een hersenschudding in stand blijven én op het aanleren van handvatten voor herstel. PCS is een vorm van wat tegenwoordig ook wel 'body-mind syndroom' wordt  genoemd. De behandeling richt zich op de interactie tussen het lichaam/brein, de mind/psyche en de interactie met de omgeving (het 'biopsychosociale model'). Er wordt gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie. 

De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding en hoe zich dat in samenhang met andere factoren binnen het biopsychosociale model heeft ontwikkeld tot PCS. 
  2. Verminderen van klachten en herstel van activiteiten, door het brein systematisch en rustig te trainen op prikkels en activiteiten.
  3. Verminderen van de fysieke- en mentale angstreactie.
  4. Bewust worden van onderliggende psychologische factoren: omgaan met emoties, karaktertrekken en gewoontes. We kijken naar de psychologische betekenis van de huidige problematiek: waarom heeft uw lichaam u stil gezet en wat kunt u zelf anders gaan doen om dat te veranderen? 

Aanbevolen boek: Saskia de Bruin: weg van de pijn. BSN: 9789020214895

Relevante wetenschappelijke artikelen: