wachtlijst

Er is ruimte voor online intakes/behandelingen.

 

aanmeldingsprocedure

 • U meldt zich aan door het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in te vullen. U krijgt direct een  bevestigingsmail (check uw spamfilter!). Lees deze mail goed, want er staan instructies in voor de stappen die u dient te ondernemen, voordat de intake-consulten plaats kunnen vinden.
 • U legt toegang tot uw beveiligde dossier.
 • U vult 2 vragenlijsten in: de vragenlijst voorafgaande aan de intake en een klachtenlijst en plaatst deze in uw dossier.
 • U vraagt u om een verwijzing van een huisarts of medisch specialist en plaatst deze in uw dossier.
 • De wekelijkse online behandeling start met twee intake-consulten. Let op: deze intake is niet gratis, maar wel declareerbaar bij uw zorgverzekering.
 • Indien u en ik behandeling bij Neuron zinvol vinden, start deze. Op dit punt start mijn behandelverantwoordelijkheid.
 • Alle consulten vinden plaats via beeldbellen op het goed beveiligde platform Jitsi. U krijgt vanuit uw dossier een link waarmee u direct in het beveiligde gesprek komt.

verwijsbrief

Er is een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist waar op staat "verwijzing voor behandeling binnen de basis-GGZ in verband met het vermoeden van een DSM 5-stoornis".

Deze verwijzing kan digitaal via Zorgdomein naar Neuron psychologie in Zeist verstuurd worden (zichtbaar op Zorgdomein binnen een straal van 30 km), of u kunt deze zelf inscannen en uploaden in uw GGZ Portal.

verklaringen voor andere partijen

Om de behandeling centraal te kunnen blijven stellen en belangenverstrengeling te voorkomen, werk ik nooit mee aan het opstellen van verklaringen of rapportages waar een juridisch belang mee gemoeid is (o.a. letselschade procedures of verzekeringsgeneeskundige zaken, UWV, etc.) - ook niet met uw toestemming. U kunt wel op eigen verantwoordelijkheid zelf documenten uit uw dossier ter beschikking stellen aan derden.

privacy-verklaring

Om uw privacy maximaal veilig te stellen kunt u deze privacy-verklaring invullen, ondertekenen en uploaden in uw dossier. Meer informatie vindt u in deze informatiefolder van de NZA.

opleiding en ervaring

- Universiteit Utrecht: opleiding Neuropsychologie/Cognitieve Functiestoornissen (afgerond 1997) en daarnaast de studierichting   Biologische Psychologie

- Psycho-Medisch Streekziekenhuis Vijverdal te Maastricht: neuropsycholoog (1998-2002)

- Universiteit Maastricht: gepromoveerd binnen de neuropsychologie (1998-2002)

- Vesalius, Centrum voor Neuropsychiatrie: neuropsycholoog (2002 - 2004)

- Stichting Altrecht psychiatrie: neuropsycholoog, diagnostiek en opleiding tot GZ-psycholoog (2005-2010)

- Docent acute zorg bij Hogeschool Utrecht, Bachelor Medische Hulpverlening (2011 - 2019)

- Praktijk Hulp bij Hersenletsel Jenny Palm: GZ-psycholoog en neuropsycholoog, regiebehandelaar (2015 - 2018)

- Neuron psychologie: praktijkhouder, GZ-psycholoog en neuropsycholoog, regiebehandelaar (2019 - heden)

- Lid Raad van Advies GetaHead (2022 - heden)

kwaliteitszaken

Neuron psychologie voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet:

 • Ik ben regiebehandelaar (GZ-psycholoog) met BIG-registratie (19913796125). 
 • Neuron beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 3.0: GGZ Kwaliteitsstatuut.
 • Neuron heeft het LVVP-visitatietraject positief doorlopen. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden.
 • Aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.
 • Lidmaatschap van beroepsvereniging LVVP, NALK en vriend van stichting Emovere.
 • Waarderingen van Zorgkaartnederland.nl

algemene voorwaarden