wachtlijst

Er is plaats voor nieuwe intakes/behandelingen.

 

Aanmeldingsprocedure

 • Aanmelden kan door het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in vullen. U krijgt direct een  bevestigingsmail. Lees deze mail goed, want er staan instructies in voor de stappen die u dient te ondernemen, voordat de intake-consulten plaats kunnen vinden.
 • Er wordt gestart met een verplichte triage-fase: binnen een beveiligde omgeving (GGZ Portal) zet ik 2 vragenlijsten voor u klaar met het verzoek deze in te vullen. Op basis van deze vragenlijsten kan ik redelijk beoordelen of het zinvol is om de intake-fase te starten.
 • Ik vraag u om een verwijzing van een huisarts of medisch specialist.
 • De online behandeling start met twee intake-consulten. Let op: deze intake is niet gratis.
 • Indien u en ik besluiten om over te gaan tot behandeling van uw problematiek, start op dit moment mijn behandelverantwoordelijkheid. Tot dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij uw verwijzer en dient u daar te overleggen over uw problematiek.
 • Alle consulten vinden plaats via beeldbellen op het goed beveiligde platform Jitsi. U krijgt vanuit uw dossier een link waarmee u direct in het gesprek komt.

Verwijsbrief

Er is een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist waar op staat "verwijzing voor behandeling binnen de basis-GGZ in verband met het vermoeden van een DSM 5-stoornis".

Deze verwijzing kan digitaal via Zorgdomein naar Neuron psychologie in Zeist verstuurd worden (zichtbaar op Zorgdomein binnen een straal van 30 km), of u kunt deze zelf inscannen en uploaden in uw GGZ Portal.

Verklaringen voor andere partijen

Om de behandeling centraal te kunnen blijven stellen en belangenverstrengeling te voorkomen, werk ik nooit mee aan het opstellen van verklaringen of rapportages waar een juridisch belang mee gemoeid is (o.a. letselschade procedures of verzekeringsgeneeskundige zaken, UWV, etc.) - ook niet met uw toestemming. U kunt wel op eigen verantwoordelijkheid zelf documenten uit uw dossier ter beschikking stellen aan derden.

opleiding en ervaring

- Universiteit Utrecht: opleiding Neuropsychologie/Cognitieve Functiestoornissen (afgerond 1997) en daarnaast de studierichting   Biologische Psychologie

- Psycho-Medisch Streekziekenhuis Vijverdal te Maastricht: neuropsycholoog (1998-2002)

- Universiteit Maastricht: gepromoveerd binnen de neuropsychologie (1998-2002)

- Vesalius, Centrum voor Neuropsychiatrie: neuropsycholoog (2002 - 2004)

- Stichting Altrecht psychiatrie: neuropsycholoog, diagnostiek en opleiding tot GZ-psycholoog (2005-2010)

- Docent acute zorg bij Hogeschool Utrecht, Bachelor Medische Hulpverlening (2011 - 2019)

- Praktijk Hulp bij Hersenletsel Jenny Palm: GZ-psycholoog en neuropsycholoog, regiebehandelaar (2015 - 2018)

- Neuron psychologie: praktijkhouder, GZ-psycholoog en neuropsycholoog, regiebehandelaar (2019 - heden)

 

kwaliteitszaken

Neuron psychologie voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet:

 • Ik ben regiebehandelaar (GZ-psycholoog) met BIG-registratie (19913796125). 
 • Neuron beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 3.0: GGZ Kwaliteitsstatuut.
 • Neuron heeft het LVVP-visitatietraject positief doorlopen. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden.
 • Aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.
 • Lidmaatschap van beroepsvereniging LVVP, NALK en vriend van stichting Emovere.

algemene voorwaarden