home » tarieven

Vergoedingen

De psychologische behandeling van Neuron wordt voor 60-100% vergoed vanuit  de basisverzekering. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een verzekerde DSM 5-stoornis en een verwijsbrief nodig van een medisch specialist of huisarts voor behandeling binnen de basis-GGZ. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u met klem om voorafgaande aan de behandeling met uw zorgverzekeraar te overleggen hoeveel de vergoeding bedraagt. De verzekeraar zal u dan om prestatiecodes vragen. deze vindt u hier en ook in het kopje hieronder onder 'tarieven'.


Neuron heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars. U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten, die u binnen twee weken betaalt aan Neuron en zelf verrekent met uw verzekeraar. Het deel wat uw verzekeraar niet vergoed, betaalt u zelf. De zorgverzekeraar verrekent overigens eerst altijd het jaarlijkse verplichte Eigen Risico (minimaal 385 euro) met u. Overigens leert de ervaring dat werkgevers over het algemeen bereid zijn om (een deel van) de kosten aan u te vergoeden.

 

Tarieven

Neuron hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze psychologische zorg in 2022 (het 100% NZA-tarief). Ik plan in mijn agenda een consult van een uur voor u. Ik declareer dan ook telkens een consult van een uur, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. 

Neuron kent In 2022 drie verschillende soorten tarieven, elk met een eigen code.

- intake /diagnostiek: €163,37 per consult. Het intake-gesprek is dus niet gratis. De prestatiecode van de verzekeraar die hierbij hoort is CO0562.

- behandeling: €143,71 per consult. De prestatiecode van de verzekeraar die hierbij hoort is CO0627.

- intercollegiaal overleg met een andere behandelaar waar u onder behandeling bent (op uw verzoek en met uw toestemming) per keer: €67,62. De prestatiecode van de verzekeraar die hierbij hoort is OV0008.

Uw ziektekostenverzekering vergoedt 60-100% van de behandeling vanuit de basisverzekering (zie het kopje 'vergoedingen' hier boven). Als u belt met uw verzekeraar en u noemt de prestatiecodes hierboven, kunnen zij u vertellen hoe veel u vergoed krijgt.

 

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars. Zo worden aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen, werk-gerelateerde problematiek (waaronder burn-out) en nazorg-sessies (na beëindiging van uw behandeling), niet door de zorgverzekering vergoed - ook niet met een verwijsbrief. Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg ('onverzekerde zorg'), of als u er voor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan is een verwijsbrief niet nodig. De ervaring leert overigens dat werkgevers over het algemeen bereid zijn om de kosten op zich te nemen: het kan zeker zinvol zijn om het gesprek hierover met uw werkgever aan te gaan. Het vastgestelde tarief voor het intake-gesprek en per consult voor deze onverzekerde zorg is in 2022 €117,33. Deze consulten duren 45 minuten.

 

Kosten afspraak niet nakomen of te laat verschuiven

Indien u een afspraak niet tijdig afzegt of verschuift (minimaal 48 uur voor een afspraak), of niet verschijnt op de afspraak, dan wordt €100 bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden. Hierbij gelden werkdag-uren (een afspraak op maandagochtend 9.00 uur kan geannuleerd worden tot donderdagochtend 9.00 uur). Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw afspraken kunt u nakijken in uw dossier in uw ggz-portal.