Vergoedingen

De psychologische behandeling van Neuron wordt voor 60-100% vergoed vanuit  de basisverzekering, wanneer er sprake is van een correcte verwijsbrief en een diagnose welke wordt vergoed door de zorgverzekering. Wij adviseren u met klem om voorafgaande aan de behandeling met uw zorgverzekeraar te overleggen hoeveel uw vergoeding bedraagt. Bedenk dat u voor het nieuwe jaar de optie heeft om over te stappen naar een (duurdere) restitutiepolis, waarbij vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgverleners hoger is.

Neuron heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars. U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten, die u binnen twee weken betaalt aan Neuron en zelf verrekent met uw verzekeraar. Het deel wat uw verzekeraar niet vergoedt, betaalt u zelf. De zorgverzekeraar verrekent overigens eerst altijd het jaarlijkse verplichte Eigen Risico (minimaal 385 euro) met u. 

 

Tarieven en bijbehorende codes

Neuron hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld (het 100% NZA-tarief):

- intake /diagnostiek: €163,37 per consult van 60 min; er zijn 2 intake-consulten nodig. (Prestatiecode verzekeraar: CO0562)

- behandeling: €143,71 per consult van 60 min; er zijn meestal ongeveer 10 behandelconsulten nodig. (Prestatiecode verzekeraar: CO0627. Een deel van dit tarief wordt ook bij u in rekening gebracht voor overleg dat u met mij voert per bericht, mail of app (per 15 minuten).

- intercollegiaal overleg per keer: €67,62. (Prestatiecode verzekeraar: OV0008)

 

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen, werk-gerelateerde problematiek (waaronder burn-out) en nazorg-sessies (na beëindiging van uw behandeling) worden niet door de zorgverzekering vergoed - ook niet met een verwijsbrief. Bij deze onverzekerde zorg, of als u er voor kiest om de therapie zelf te betalen, is een verwijsbrief niet nodig. Het vastgestelde tarief voor onverzekerde zorg is €156,44 per consult (60 minuten).

 

Kosten afspraak niet nakomen of te laat verschuiven

Indien u een afspraak niet tijdig afzegt of verschuift (minimaal 48 uur voor een afspraak), of niet verschijnt op de afspraak, dan wordt €100 bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden. Hierbij gelden werkdag-uren (een afspraak op maandagochtend 9.00 uur kan geannuleerd worden tot donderdagochtend 9.00 uur). Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw afspraken kunt u nakijken in uw dossier in uw ggz-portal.