vergoeding zorgverzekeraar

Neuron psychologie heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten, die u binnen twee weken betaalt aan Neuron en zelf verrekent met uw zorgverzekeraar.

De psychologische behandeling van Neuron wordt voor 50 % (naturapolis) tot 100% (zuivere restitutiepolis) vergoed vanuit  de basisverzekering, wanneer er sprake is van een correcte verwijsbrief en een diagnose welke wordt vergoed door de zorgverzekering. Het deel wat uw verzekeraar niet aan u vergoedt, betaalt u zelf. De zorgverzekeraar verrekent overigens eerst altijd het jaarlijkse verplichte Eigen Risico (minimaal 385 euro) met u.

Ik adviseer u met klem om voorafgaande aan de behandeling met uw zorgverzekeraar te overleggen hoeveel uw vergoeding bedraagt én of uw zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stelt voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Enkele verzekeraars werken vanaf 2023 met een machtigingenbeleid. Hiervoor vraagt de verzekeraar medische informatie op (waaronder een kostenbegroting, een behandelplan met diagnose, uw voorgeschiedenis en een verwijsbrief) voordat zij al dan geen toestemming geven voor vergoeding van de behandeling.

Tarieven

Uw zorgverzekeraar vergoedt 50-100% van onderstaande tarieven. Neuron hanteert de tarieven zoals deze door de Nederlandse Zorg Autoriteit wettelijk zijn vastgesteld (het 100% NZA-tarief):

intake /diagnostiek 60 minuten (zorgverzekeringscode CO0562): €173,40 per consult; er zijn 2 intake-consulten nodig. 

- behandeling 60 minuten (zorgverzekeringscode CO0627): €152,50 per consult; er zijn ongeveer 10 behandelconsulten nodig. Een deel van dit tarief wordt ook bij u in rekening gebracht voor overleg dat u met mij voert per bericht, mail of app (per 15 minuten).

intercollegiaal overleg (zorgverzekeringscode OV0008) per keer: €71,88

Let op: sommige verzekeraars vergoeden niet het wettelijk vastgestelde tarief door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA-tarief), maar iets dat zij het 'marktconforme tarief' noemen. Dit betekent altijd dat ze minder vergoeden - vraag goed na wat zij vergoeden van het 100% NZA-tarief.

 

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen, werk-gerelateerde problematiek (waaronder burn-out) worden niet door de zorgverzekering vergoed - ook niet met een verwijsbrief. Bij deze onverzekerde zorg, of als u er voor kiest om de therapie zelf te betalen, is een verwijsbrief niet nodig. Het vastgestelde tarief voor onverzekerde zorg  is € 152,50 per consult van 60 minuten.

Kosten afspraak niet nakomen of te laat verschuiven

Indien u een afspraak niet tijdig afzegt of verschuift of niet verschijnt op de afspraak, dan wordt €100 bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden. Dit geldt wanneer de afspraak binnen 2 werkdagen/ 48 werkdag-uren gepland staat. Een afspraak op maandagochtend 9.00 uur kan dus geannuleerd of verschoven worden tot de voorafgaande donderdagochtend 9.00 uur. Het in rekening gebrachte bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw afspraken kunt u nakijken in uw dossier in uw ggz-portal.