vergoeding zorgverzekeraar

De psychologische behandeling van Neuron wordt grotendeels of geheel vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding is minimaal 60% (naturapolis) tot maximaal 100% (zuivere restitutiepolis). Het deel wat uw verzekeraar niet aan u vergoedt, betaalt u zelf. U heeft een verwijsbrief nodig.

Neuron psychologie heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten, die u binnen twee weken betaalt aan Neuron en zelf verrekent met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent overigens eerst altijd het jaarlijkse verplichte Eigen Risico (minimaal 385 euro) met u.

Ik adviseer u om voorafgaande aan de behandeling met uw zorgverzekeraar te overleggen hoeveel uw vergoeding bedraagt én of uw zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stelt voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 

Tarieven

Uw zorgverzekeraar vergoedt 60% tot 100% van onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (het NZA-tarief):

intake /diagnostiek 45 minuten (zorgverzekeringscode CO0432): €151,07 per consult (per 01-2024: €159,70); er zijn 2 intake-consulten nodig. 

- behandeling 45 minuten (zorgverzekeringscode CO0497): €128,40 per consult (per 01-2024: €135,89) ; er zijn ongeveer 12 behandelconsulten nodig. 

- de tijd voor inhoudelijk overleg dat u met mij voert buiten de consulten om (denk aan inhoudelijk contact via berichten, mail, app of telefoon) wordt in rekening gebracht per 15 minuten (zorgverzekeringscode CO0237 €52,99 per 15 minuten (per 01-2024: €56,19 ) - u kunt inhoudelijke vragen dus beter bespreken gedurende het consult.

intercollegiaal overleg (zorgverzekeringscode OV0008) per keer: €71,88 (per 01-2024: €76,35).

Let op: sommige verzekeraars vergoeden iets dat zij het 'marktconforme tarief' noemen. Dit betekent altijd dat ze minder vergoeden - vraag goed na wat zij vergoeden van het NZA-tarief.

 

Kosten afspraak niet nakomen of te laat verschuiven

Indien u een afspraak niet tijdig afzegt of verschuift of niet verschijnt op de afspraak, dan wordt €100 bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden. Dit geldt wanneer de afspraak binnen 2 werkdagen/ 48 werkdag-uren gepland staat. Het weekend telt daar in niet mee. Als voorbeeld: een afspraak op maandagochtend 10.00 uur kan dus geannuleerd of verschoven worden tot uiterlijk de voorafgaande donderdagochtend 10.00 uur. Het in rekening gebrachte bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw afspraken kunt u nakijken in uw dossier in uw ggz-portal.

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen, werk-gerelateerde problematiek (waaronder burn-out) worden niet door de zorgverzekering vergoed - ook niet met een verwijsbrief. Bij deze onverzekerde zorg, of als u er voor kiest om de therapie zelf te betalen, is een verwijsbrief niet nodig. Het vastgestelde tarief voor onverzekerde zorg is €128,40 per consult van 45 minuten. (per 01-2024: €135,89).

De tijd voor inhoudelijk overleg dat u met mij voert buiten de consulten om (denk aan inhoudelijk contact via berichten, mail, app of telefoon) wordt ook in rekening gebracht.