vergoeding zorgverzekeraar

Neuron psychologie heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

- ASR, inclusief labelz ASR Zorg en Ik kies zelf

- Caresq, inclusief labels Aevitae en Care4Life

- CZ, inclusief labels OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en Politie Zorg Polis

- DSW, inclusief labels Stad Holland, InTwente en SZVK

- Menzis, inclusief labels Anderzorg, Hema en VinkVink

- Salland, inclusief labels HollandZorg en Zorgdirect

- Zilveren Kruis/Achmea, inclusief labels Interpolis, FBTO, De Friesland, Ziezo en Prolife

- Zorg en Zekerheid, inclusief label AZVZ

Wanneer u bij deze zorgverzekeraars verzekerd bent, heeft u verder geen omkijken naar de factuur. De factuur wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. Wel verrekent uw zorgverzekeraar eerst uw Verplichte Eigen Risico (minimaal 385 euro) met u.

 

Neuron psychologie heeft geen contract kunnen afsluiten met:

- ONVZ, inclusief labels VVAA en ONVZ Expats

- VGZ, inclusief labels Univé, ZEKUR, VGZ Bewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, IZZ, UMC en United Consumers

Wanneer u hier verzekerd bent, wordt de behandeling grotendeels of geheel vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding is meestal 60% tot 75% van het NZA-tarief (zie kopje hieronder Tarieven). Het deel wat uw verzekeraar niet aan u vergoedt, betaalt u zelf. U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten, die u betaalt aan Neuron en zelf verrekent met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent overigens eerst altijd het jaarlijkse verplichte Eigen Risico (minimaal 385 euro) met u. Ik adviseer u om voorafgaande aan de behandeling met uw zorgverzekeraar te overleggen hoeveel uw vergoeding bedraagt.

Tarieven

Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Neuron psychologie, gaan de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U heeft hier dan dus geen omkijken naar.

Indien uw zorgverzekaar GEEN contract heeft afgesloten met Neuron psychologie, vergoedt uw zorgverzekeraar meestal 60% tot 75% van onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (het NZA-tarief):

intake /diagnostiek 45 minuten (zorgverzekeringscode CO0432): €159,70 per consult; er zijn 2 intake-consulten nodig. 

- behandeling 45 minuten (zorgverzekeringscode CO0497): €135,89 per consult; er zijn ongeveer 10 behandelconsulten mogelijk. 

- de tijd voor inhoudelijk overleg dat u met mij voert buiten de consulten om (denk aan inhoudelijk contact via berichten, mail, app of telefoon) wordt ook in rekening gebracht.

intercollegiaal overleg (zorgverzekeringscode OV0008) per keer: €76,35.

 

Kosten afspraak niet nakomen of te laat verschuiven

Indien u een afspraak binnen 2 werkdagen voor de afspraak afzegt of verschuift of niet verschijnt op de afspraak, dan wordt €100 bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden. Het weekend telt daar in niet mee. Als voorbeeld: een afspraak op maandagochtend 10.00 uur kan dus geannuleerd of verschoven worden tot uiterlijk de donderdag ervoor om 10.00 uur. Het in rekening gebrachte bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw afspraken kunt u nakijken in uw dossier in uw ggz-portal.

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen en werk-gerelateerde problematiek worden bijvoorbeeld niet door de zorgverzekering vergoed - ook niet met een verwijsbrief. In sommige gevallen kan Neuron psychologie dan wel behandeling bieden. Bij deze onverzekerde zorg, of als u er voor kiest om de therapie zelf te betalen, is een verwijsbrief niet nodig. Het vastgestelde tarief voor onverzekerde zorg is voor 2024 €131,82 per consult van 45 minuten. De algemene voorwaarden van Neuron psychologie gelden hier ook.