Behandeling post-COVID syndroom

Neuron psychologie biedt kortdurende psychologische behandeling bij neurocognitieve klachten ('breinklachten') van het post-COVID syndroom. In dit document leest u meer over de behandeling en de uitgangspunten waarop deze behandeling gebaseerd is. 

Een uitgangspunt van deze behandeling bestaat er uit dat we vermoeden dat het autonoom zenuwstelsel bij post-COVID syndroom ernstig uit balans lijkt te zijn. We weten dat er een relatie kan bestaan tussen een verstoord autonoom zenuwstelsel en psychologische factoren (mind-body syndroom). Er wordt vermoed dat bij een deel van de mensen die post-COVID syndroom ontwikkelen, sprake is van al lang bestaande patronen in het leven die in het algemeen samen gaan met emotioneel minder goede zelfzorg, welke op langere termijn het autonoom zenuwstelsel uit balans kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan het altijd klaar willen staan voor de ander en u zelf wegcijferen, of alles in het leven heel erg goed willen doen, of het wegduwen van vervelende emoties, of het niet stil kunnen zitten en altijd maar bezig zijn. Dit zijn vaak patronen die al jong zijn aangeleerd en die lang goed gaan en ook veel opleveren, maar tegelijkertijd ook ongemerkt erg veel energie kosten. Bij deze patronen staan mensen vaak niet zo goed in contact met hun onderliggende emotionele behoeften en gevoelens. Binnen deze psychologische behandeling zien we de COVID-infectie wel als de aanleiding, maar niet als de enige oorzaak voor de ontwikkeling van het post-COVID syndroom. Deze behandeling gaat uit van het idee dat de combinatie van de COVID-infectie sámen met deze lang bestaande energievretende en daardoor ziekmakende patronen het autonoom zenuwstelsel uit evenwicht heeft gebracht en daardoor bij u heeft geleid tot het post-COVID syndroom. 


In deze kortdurende behandeling (ongeveer 10 online sessies) richten we ons op: 
- de nu bestaande breinfuncties, waaronder mentale vermoeidheid, verstoorde cognitieve functies (bv. in aandacht, geheugen, woordvinding, planning), 'brainfog' en prikkelgevoeligheid. Middels cognitieve gedragstherapie leert u handvatten toe te passen welke de problematiek kunnen verbeteren.

- de vermoedelijk onderliggende langer bestaande energievretende psychologische patronen en karaktertrekken m.b.v. elementen uit schema-therapie. Schematherapie is een vorm van therapie waarbij uw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan. We kijken samen naar wat u op dit gebied heeft geleerd in uw jeugd en hoe u hier tot op heden mee om gaat. U leert uw emotionele behoeften beter herkennen, accepteren en er beter aan tegemoet te komen. Dit is mogelijk een belangrijke stap in het herstel van post-COVID syndroom.

 

Het doel van deze kortdurende behandeling is dat u na afloop start-vaardig bent in het toepassen van al het geleerde, zodat u hier zelfstandig mee verder kunt. Deze psychologische behandeling is geschikt voor mensen die een relatie vermoeden tussen het ontstaan van het post-COVID syndroom en al langer bestaande psychologische valkuilen bij zichzelf. U dient bereid te zijn om hier samen naar te kijken en mee aan de slag te gaan middels huiswerk. Er wordt gewerkt met het boekje 'Patronen doorbreken' (auteurs Van Genderen, Jacob & Seebauer) - u dient dit na de intakefase aan te schaffen. 

 

De behandeling richt zich dus op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er mogelijk aan de hand is in het lichaam en het brein bij neurocognitieve klachten ('breinklachten') van post-COVID syndroom. Hierbij komen de rol van het autonoom zenuwstelsel (o.a. stress-systeem en immuunsysteem) en de rol van hardnekkige ziekmakende patronen in het omgaan met uw eigen behoeften en gevoelsleven aan bod. U kunt hier over meer lezen in dit document.
  2. Het beter herkennen, accepteren en tegemoet komen aan uw onderliggende emotionele behoeften, met behulp van het boekje 'Patronen doorbreken' (auteurs: Van Genderen, Jacob & Seebauer).
  3. Het verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam
  4. Het verminderen van prikkelgevoeligheid en herstel van activiteiten, door het brein systematisch en rustig te activeren door te trainen op prikkels en activiteiten.

 

Deze behandeling wordt (geheel of ten dele) vergoed vanuit de basisverzekering (zie 'tarieven/vergoeding'). Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts, waar letterlijk op staat: 'verwijzing voor behandeling binnen de Basis-GGZ i.v.m. een somatische symptoomstoornis'. Bij sommige verzekeraars is vooraf ook toestemming/een machtiging nodig: check dit bij uw verzekeraar!

De betekenis van een 'somatische symptoomstoornis': iemand heeft ernstige lichamelijke klachten welke maar niet over gaan en die zijn of haar leven (gedachtes, gevoelens, gedrag) beheersen.

Meer informatie over het post-COVID syndroom kunt u vinden op de website van C-support.nu en de website postcovidnl.nl